Aliquamdiu

Význam: (po) nějaký čas, jistou dobu

Další latinský slovník

Sacramento rogare

dáti přísahat, vyzvat k přísaze

Luminaria

osvětlení, osvětlování ; osvětlení, světla, svítilny ; svíce, svíčka ; hvězda

Notabilis

význačný, znatelný, nápadný, patrný ; pamětihodný ; významný, velký, značný (toto DZ)

Patrocinia

ostatky svatých (Snoek, MP, 20)

Conscedo

vystoupit, nastoupit, vylézt

Marca

občina (někdy ; různý význam)