Aliquamdiu

Význam: (po) nějaký čas, jistou dobu

Další latinský slovník

Iure iurando inter se sanxerunt

přísahou se ve spolek zavázat

Acta

činy, skutky ; nařízení, opatření ; zápisy o jednání / o vyšetřování, akta, listiny, písemnosti ; zprávy o jednání, denní zprávy, úřední deník, noviny

Iupan

župan

Primum principium n.

prvopočátek

Indusium

košilka (ženská) ; košilka (zbytek plodové blány, s nímž se rodí čarodějové, benandanti apod.)

Tantopere

tak horlivě, tak velice, s takovým úsilím