Dies confessionis

Význam: třetí neděle postní

Další latinský slovník

Turba

zástup, nával, lidé, dav, hlouček, tlupa, smečka, hejno ; množství, hromada, kupa ; lid, národ ; hřmot, ruch, vřava, povyk ; zmatek, nepořádek

Portorium

daň, clo, poplatek, dávka

Conquinisco

sklonit se ; sklonit, schýlit

Scriptum

spis

Saepe

často, zhusta, mnohdy ; opětovně, opět a opět

Punicum

granátové jablko