Prosum

Význam: dopomoci k čemu (DZ původně pro RS 42:21)

Další latinský slovník

Inquinatus

špinavý, znečištěný, nečistý, pokálený

Petragoricensis

périgordský

Actus apostolorum

Skutky apoštolů (i takto v sg.)

Semper

vždy, vždycky, stále, ustavičně ; jednou provždy ; stálý (u subst. lze přeložit přídavným jménem)

Lacrimo

slzet, ronit slzy, plakat

Purifico

očistit (od hříchů) ; očistit (porodivší ženu, považovanou za nečistou), znovu umožnit přístup do chrámu / kostela (ženě po porodu) ; (refl.) očistit se (od obvinění)