Audio

Význam: slyšet, zaslechnout ; dovídat se ; vyslýchat ; poslouchat, uposlechnout, být poslušen

Další latinský slovník

Fidem facere

dojít víry, uvěřit někomu (pas.)

Perturbo

zmást, pomást, poděsit, polekat

Vergo

chýlit se, nachylovat se ; klonit se, sklánět se, chýlit se, nachylovat se, obracet se, směřovat ;

Per subtus

spodem

Servicium

služba ; otroctví, otrocký stav, otrocká služba ; jho, jařmo, poroba, poddanství ; otroci, otrocká třída

Vaticinatio

věštba, věštění