Inceptum

Význam: začátek, to, co bylo započato, počaté dílo, podnik, záměr, úmysl

Další latinský slovník

Coauditor

[Pražák nic ; snad pomocník, příručí, přísedící]

Incontinentus

[nic, nenal., zřejmě neexistuje ; viz incontinens]

Capra

koza

Anno Dominice incarnacionis (+ numerus)

roku (+ číslo) od Kristova vtělení

Propositum

předsevzetí, úmysl ; látka, téma, děj (dramatu), hlavní věc ; návěst (úsudku), premisa

Excello

vynikat, předčit, převyšovat