Bona

Význam: dobrotivost

Další latinský slovník

Procurro

vyběhnout, vyrazit

Comendo

(viz commendo)

Siurbi

Srbové

Villica-

[viz vilica-]

Agareni

Arabové? [jistě ano, podle otrokyně Hagar = Agar. Durand ve spojení Iudei ... et Agareni.]

Contentio

boj, svár, spor