Bona

Význam: dobrotivost

Další latinský slovník

Exsto

vyčnívat, vynikat ; zřetelně se jevit, být patrný, být zjevný ; být, existovat

Res

stav

Reduco

táhnout zpět, odtahovat ; vést zpět, přivést zpět, zavést, uvést ; přivést, přimět k něčemu, vrátit koho čemu ; obnovit, znovu zavést

Urina

moč

Folratura

(Fournier I, 315)

Undique

odevšad, ze všech stran