Bona

Význam: dobrotivost

Další latinský slovník

In primis

předně, mezi prvními

Constituo

stanovit, rozhodnout se

Disco

učit se, naučit se (alqd. čemu), být vyučován, být posluchačem (koho), studovat (práva) ; poznávat, poznat ; dovědět se, zvědět (rozhodně nenalezen význam "vyučovat")

Machina

stroj, přístroj ; válec (ke zdvíhání či posunování), páka ; dobývací stroj, obléhací stroj ; lstivý výmysl, obmysl, úskok, lest

Artus

pevný

Praepono

usavit do čela