Animans

Význam: živý tvor, živočich (o zvířatech i člověku)

Další latinský slovník

Vice

místo, za (koho)

Laboro

být v nouzi, v tísni, v nesnázi

Palma

dlaň, ruka

Contritio

lítost, zkroušenost, zkroušenost nad hříchy ; sklíčenost, hoře, žal, bolest ; útrapa, svízel, bída ; ničení, zkáza

Subditus

podřízený, poddaný ; svěřenec (DZ ; ve smyslu církevní jurisdikce či pastorace je to leckdy vhodnější než poddaný apod., ač nikde nenal. ; např. RS 48 ; DHC)

Ordinator

správce ; uspořadatel ; (biskupský) pověřenec (spravující světské záležitosti) ; rektor (kostela) ; světitel (osoba, která světí kněze či biskupa)