Aegre

Význam: těžko, stěží, obtížně, nesnadně

Další latinský slovník

Advenanto

přicházet ; objevovat se, vyskytovat se

Subveho

dovážeti zdola nahoru (proti proudu)

Statuo

postavit se proti

Radix

kořen

Trepido

třást se, být zmaten, bát se

Aerarius

kovový, měděný, spěžový, bronzový ; peněžní, finanční