Aegre

Význam: těžko, stěží, obtížně, nesnadně

Další latinský slovník

Hostia

oběť (obětované zvíře), obětní zvíře, obětní dobytče, žertva ; tažné zvíře ; hostie (proměněná či neproměněná) ; svaté přijímání ; obětování sebe sama (o Kristově obětování za lidstvo)

Illic

onde, na onom místě, tam

Ad verbum

doslova

Exaudio

přesně slyšet, vyslyšet, poslouchat

Pomum vetitum n.

zakázané ovoce (takto Moneta 111b ; pozn. aparát ibid. cituje totéž vyjádření u Bonacursa)

Curo

pečovat, starat se o co, dbát, hledět, všímat si čeho, stát o co ; obstarávat, opatřovat, ošetřovat ; přát si ; spravovat, řídit ; léčit, hojit ; opatřit (o penězích), zaplatit