Interdum

Význam: doposud

Další latinský slovník

Metior

vyměřit

Trapasso

(Pražák nic)

Largitio

štědrost

Vulgus

lid

Cliens

poddaný

Invito

pozívat, vyzívat, zvát, vybízet