Ambulo

Význam: chodit ; jít a vrátit se ; procházet se ; procestovat

Další latinský slovník

Generatim

po kmenech, po rodech

Talis

takový (Pražák. MLLM nic. DZ zaznamenal též jako náhradu ukazovacího zájmena, asi jen neklas.)

Quare

proč (vztaž. ; takto např. RS 45:9)

Costa

žebro ; bok, stěna

Edo

jíst

Trebernaculum

bouda, stan, barák, stánek