Archidiaconus

Význam: arcijáhen

Další latinský slovník

Quocumque

(MLLM nic)

Quotannis

každoročně

Rego

být řídícím větným členem čeho (nějakého závislého výrazu ve vedlejší větě ; podmětem věty může být právě "závislý větný člen" a sloveso rego pak bude v pasivu: vazba regor ab + abl.)

Se eiacio

vyřítit se

Passus

dvojkrok

Morans

prodlévající, zůstávající ; přinejmenším ve střv. latině i bydlící, sídlící, dlící, žijící