Archidiaconus

Význam: arcijáhen

Další latinský slovník

Auriculare

polštář

Non item

ne však, nikoli však

Distinctio

část řeči, teze, výklad ; teze, názor

Malitiosus

zlý, zlovolný, věrolomný

Croatia

Chorvatsko

Cor

srdce