Calefacto

Význam: ohřívat, zahřívat, rozpalovat (hodně, silně)

Další latinský slovník

Distineo

z obou stran držeti

Iupan

župan

Cratis

proutí, roští

Sentencia

smysl, myšlenka, obsah

Excelsus

vyvýšený, vysoký

Tot

tolik ; tolikerý