Calefacto

Význam: ohřívat, zahřívat, rozpalovat (hodně, silně)

Další latinský slovník

Desisto

ustat, přestat

Adorior

napadnout, přepadnout

Sumptuosus

nákladný

Dimidius

poloviční, rozpůlený

Occupatus

zaměstnaný

Conquiesco

odpočinout si od čeho (ab, ex re) ; odpočívat, oddechnout si, dopřát si oddechu, nalézt klid, nabýt klidu ; váznout, ustávat