Calceus

Význam: bota, botka (kryjící celou nohu)

Další latinský slovník

Ad instar

(Pražák pod instar přímo neuvádí)

Olorinus

labutí

Ante conspectum + gen.

před kým, v přítomnosti koho

Imperfectus

nedodělaný, nedokončený

Totus mundus

celý svět ; (přen.) všichni

Sufferentia

trpělivost, rezignace