Calceus

Význam: bota, botka (kryjící celou nohu)

Další latinský slovník

Supplicatio

poděkování, děkovná slavnost, slavnostní pobožnost

Zachlumia

Zachlum

Dummodo

jen když, jen jestli, jen jestliže, jen ať (s konj.)

Precor

prosit, vyprošovat si, doprošovat se, prosebně vzývat, přimlouvat se (za koho u Boha), modlit se (ke komu za co) ; přát si, žádat ; přát komu co (dobro apod.)

Praesens

(někdy ve významu související s tímto světem, podle biblických pojmů "přítomný věk", srv. Ga 1,4 ; takto albilyon 271:103 ; projit celý NZ Vg. sub "praese*" a nenal. přímo v tomto smyslu nic)

Viso

chtít vidět, podívat se, ohledat, prohlédnout si, spatřit, popatřit, vidět (zejm. po slovesech přacích a pohybových) ; dívat se, prohlížet ; navštěvovat, zajít kam, vstoupit, vkročit