Calceus

Význam: bota, botka (kryjící celou nohu)

Další latinský slovník

Dimetior

vyměřovat, rozměřovat

Nasus

nos ; čich, jemný čich ; jemný vkus, vytříbený vkus, vytříbený úsudek

Praetereo

postrašit, zastavit, polekat

Rector navis

kormidelník

An - an

či - či

Auriga

vozataj, kormidelník