Periculum

Význam: nebezpečenství, zkouška

Další latinský slovník

Auditio

zpráva

Lonbardia

Lombardie

Dyabolus

(form. diabolus)

Potior potiri

zmocnit se

Complures

mnozí, několik

Consilium

rada, porada, radění se ; rada, shromáždění rádců, poradní sbor, rádcové ; státní rada, senát ; rada, shromáždění soudců, porota ; dobrá rada, naučení, ponaučení ; rozvaha, rozmysl, důmysl, moudrost, důvtip ; chytrost, obmysl, lest, lstivost, úskok ; rada