Coetus

Význam: shromáždění, srocení, houf

Další latinský slovník

Converto

dát se na pokání, obrátit se k lepšímu životu ; stát se členem řádu, složit mnišské sliby ; proměnit (chléb a víno v tělo a krev Kristovu) ; (pas.) být zaměnitelný (fil., log.) ; věnovat se, oddávat se čemu, obracet pozornost k čemu

Multotiens

mnohokrát, často

Praesens

(někdy ve významu související s tímto světem, podle biblických pojmů "přítomný věk", srv. Ga 1,4 ; takto albilyon 271:103 ; projit celý NZ Vg. sub "praese*" a nenal. přímo v tomto smyslu nic)

Asto

stát u čeho n. vedle čeho ; zpříma stát, trčet, strmět

Exsto

vyčnívat, vynikat ; zřetelně se jevit, být patrný, být zjevný ; být, existovat

Conducere ad bonum finem

dovést k dobrému konci