Abicio

Význam: odhazovat

Další latinský slovník

Violo

ublížit, dopustit se násilí

Indulgeo

hovět, shovívat

Aut

nebo

Ultro

nad to, dokonce, k tomu

Quin

proč ne? (ve větách hlavních) ; ba, ba docela, ba spíše (stupňující) ; jinak než (nemohu jinak než udělat co) ; aby ne (v záporných větých účinkových, např. nikdo z přítomných nebyl tak bezohledný, aby nepocítil hluboké dojetí)

Prima luce

za úsvitu