Later

Význam: cihla

Další latinský slovník

Confirmo

potvrdit, schválit ; upevnit ; posilnit, posílit, utužit ; povzbudit, dodat mysli ; stvrdit, dotvrdit, dokázat

Admitto

pouštět

Moneo

upomínat, upozorňovat, napomínat

Laesio

poškození ; urážka, uražení ; úmyslné dráždění odpůrce

Multociens

mnohokrát, často

Prendo

uchopit, pochopit