Foedo

Význam: zohavit, znetvořit, poskvrnit, potřísnit, zmrzačit, poskvrnit, zneuctít, znesvětit ; kazit, porušovat ; trýznit

Další latinský slovník

Submitto

poslat

Primum principium n.

prvopočátek

Vero

(často výplňkové slovo, která lze přeložit "pak" či zcela vynechat ; viz např. RS 58:19)

Infestus

připravený k boji

Contra rationem

protiprávně, neprávem (tak zřejmě text v MLLM 659a) ; proti řádu (tak DZ pro DHC 306:14)

Ad absurdum

k nesmyslnosti, ad absurdum