Suppan

Význam: župan (titul)

Další latinský slovník

Decipio

klamat, oklamat, mámit, omámit, šálit, ošálit, podvádět ; podchytit (o ptáčníkovi) ; ujít pozornosti, nebýt pozorován kým ; mařit, trávit, zabíjet (čas)

Evito

vyhnout se čemu, uniknout čemu, uchránit se čeho, vyvarovat se čeho

Sentio

poznat, zpozorovat

Tremblius

osika

Pagus

kraj, okres

Trini

trojí, tři