Abscisio

Význam: odříznutí, odnětí, amputace ; vykleštění, kastrace ; přerušení (řeči) ; odtržení, odloučení ; exkomunikace

Další latinský slovník

Obliviscor

zapomenout

Ire ad diabolum

táhnout k čertu

Quocirca

pročež

Ineo

počít, začít, vejít

Animum advertere

upínat zřetel, zpozorovat

Aes alienum

cizí peníze = dluhy