Arrogantia

Význam: domýšlivost

Další latinský slovník

Admodum

nadmíru

Cogitatio

myšlení, přemýšlení, přemítání, rozjímání, uvažování, úvaha, pomyšlení ; myšlenka ; představa, domněnka, mínění ; obraznost, obrazivost, představivost, schopnost myslet, mohutnost myslicí

Rursum

opět, znova

Planicies

rovina, pláň

Vocor

jmenovat se, nazývat se

Super

(alqa re) o čem