Arrogantia

Význam: domýšlivost

Další latinský slovník

Qualia

vlastnosti

Cadente die

k večeru

Misterium

(neklas. pro mysterium)

Orbs

kruh, kolo

Congrego

shromažďovat, shánět, sdružovat ; shromažďovat se, sdružovat se, shlukovat se ; shrabovat

Exanimo

zbavit života, usmrtit