Imperium

Význam: nařízení

Další latinský slovník

Imprimis

především

Stipendiarius

poplatný

Sed enim

vždyť zajisté

Propitius

nakloněný, příznivý, milostivý

Sic

tak

Vulnero

zranit, ranit, poranit, zasadit ránu ; dotknout se někoho, ublížit, urazit, uškodit