Aversus

Význam: obrácený zády, prchající

Další latinský slovník

Reliquus

zbylý, zbývající ; budoucí ; ostatní

Credulitas

lehkověrnost, důvěřivost ; důvěra

Ligonizo

kopat, pracovat s motykou, rýt (MLLM bęcher, tj. očividně i rýt rýčem)

Forefacio

chybovat, dopouštět se přestupku ; páchat ; poškozovat, ničit

Paniculus

hrst slámy ; došek

Carena

půst (čtyřicetidenní) ; veřejné pokání ; dispens od veřejného pokání