Catinus

Význam: mísa

Další latinský slovník

Ille et idem

jeden a tentýž

Repens

rychlý, náhlý, neočekávaný

Cellarerius

(LMALB neuvádí, ale jistě další podoba slov souvisejících se sklepem: viz celler-, celar-, cellar- ; jistě je to totéž co cellerarius)

In commune

veřejně, na veřejnosti

Ragusinus

raguský, dubrovnický

Olorinus

labutí