Catinus

Význam: mísa

Další latinský slovník

Adeo

napadat někoho

Populor

pustošit, plenit

Quare

proč (vztaž. ; takto např. RS 45:9)

Vicencia

Vicenza (nepochybně)

Bipartito

na dvě strany, dvojím směrem

Iuramentum

přísaha (DZ ; Pražák nic)