Saecularis

Význam: časný, světský ; pohanský ; stoletý

Další latinský slovník

Inceptum

začátek, to, co bylo započato, počaté dílo, podnik, záměr, úmysl

Simulatio

přetvářka

Perpendiculum

olovnice

Ad instar

(Pražák pod instar přímo neuvádí)

Credulitas

lehkověrnost, důvěřivost ; důvěra

Simul - simul

jednak - jednak