Procurro

Význam: vyběhnout, vyrazit

Další latinský slovník

Fortasse

snad, možná, pravděpodobně, jak se zdá, jak myslím, podle všeho, nejspíš, asi ; asi (u číselného údaje)

Insolite

(Pražák ani MLLM nic)

Oblique

šikmo, stranou

Prandium

oběd (ve střv. latině běžně ; jídlo uprostřed dne, tj. oběd, kdežto večer je "cena")

Diffundo

rozlévat, vylévat, rozkládat

Sicut supradictum est

jak se praví výše, jak se píše výše