Adulescentior

Význam: mladší (sic, Moneta 115 opozice adulescentior - senior)

Další latinský slovník

Cognosco

poznat, rozpoznat, uvědomit si

Dedo

oddat se, věnovat se

Caput

pramen

Dediticius

podrobený, poddaný, kdo se vzdal

Gratulatio

radost, blahopřání

Ocior

rychlejší, hbitější