Promiscuus

Význam: společný, smíšený, nerozdílný

Další latinský slovník

Quidam

jakýsi, jistý, nějaký

Burellus

(druh laciné tkaniny ze směsi vlny a lnu) (MLLM tento tvar, výklad se celkem shoduje s výkladem burellum v LMALB, jen se tu uvádí "z hrubé vlny", o lnu tu není zmínka)

Dux

vévoda

Consuo

sešívat, zašívat

Urbevetanus

orvietský (související s italským městem Orvieto)

Liberalitas

blahovůle, ochotnost, velkorysost