Aequus

Význam: rovný, správný

Další latinský slovník

Miseror

naříkat, plakat, litovat

Sine velamine

bez obalu, otevřeně

Figura

podoba, útvar

Pridie

den předtím

Aestivus

letní

Fossata

příkopy