Aequus

Význam: rovný, správný

Další latinský slovník

Adscisco

přibrat

Penuria

(MLLM nic)

Potus

pití, napití se (činnost) ; pití (tekutina)

Dux

vévoda

Sumptuosus

nákladný

Consuesse

obyčejně