Cedo

Význam: kráčet, ubírat se, jít, stoupat, vykračovat si ; přecházet v něco, měnit se ; platit za co (pro re) ; přecházet na koho, dostávat se komu, připadnout komu ; stát se kořistí ; dopadat, dařit se, vést se (jak se vede) ; sloužit (např. dobře, o věci)

Další latinský slovník

Vis

spousta, hojnost

Procuro

starat se, obstarávat

Postulo

žádat, požadovat

Generaliter

obecně, všeobecně

Ningor

sněžení, padání sněhu

Paniculus

hrst slámy ; došek