Tollo

Význam: vzít pro sebe, sebrat, odebrat

Další latinský slovník

Temeritas

nerozvážnost

Praetorius

velitelský, vůdcův

Cessare a divinis

dočasně zastavit vykonávání církevních obřadů

Accido

nařezat, nakousat, okousat

Postridie eius dei

den potom, druhého dne

Foemina

žena (form. femina)