Ulterius

Význam: dále (o míře a způsobu)

Další latinský slovník

Humanus

lidumilný, zdvořilý, vyspělý

Cado

(in alqa re) upadat v co, upadat do čeho ; (in alqm) hodit se na koho, slušet komu ; padnout, sběhnout se, přihodit se, udát se ; dopadnout jak ; (alci) připadnout komu (o majetku)

Dedicatio

vysvěcení kostela

Submergo

utopit

Destringo

roztahovat, tasit

Opportunus

příznivý, vhodný, příhodný