Antecello

Význam: předcházet, vynikat

Další latinský slovník

Circumspicio

uvažovat, rozvažovat

Inceptum

začátek, to, co bylo započato, počaté dílo, podnik, záměr, úmysl

Tardo

zdržet, zadržet, ochromit

Parentela

příbuzenstvo ; příbuzenství

Consilium

rada, porada, radění se ; rada, shromáždění rádců, poradní sbor, rádcové ; státní rada, senát ; rada, shromáždění soudců, porota ; dobrá rada, naučení, ponaučení ; rozvaha, rozmysl, důmysl, moudrost, důvtip ; chytrost, obmysl, lest, lstivost, úskok ; rada

Defluo

téci dolů, stékat, valit se