Retentio

Význam: zadržení, zastavení

Další latinský slovník

Conducere ad bonum finem

dovést k dobrému konci

Transfigo

probodnout, proklát

Quoad

dokud

Vi contendo

prorážet

Humeri

plece

Prodo

vydávat, připomínat