Ordine

Význam: po řadě, za sebou, popořádku

Další latinský slovník

Gravius

přísněji (např. potrestat)

Placeo

líbit se, zalíbit se, být oblíbený, být po chuti, vyhovovat

Cum - tum

jak - tak (nejvíce, zvláště)

Mediolanum

Milán

Taurinensis

turínský

Obsigno

pečetí opatřit