Canebatio

Význam: (Fournier I, 337)

Další latinský slovník

Viride aeris

měděnka

Intercessor

prostředník

Transmitto

překládat, přendávat, přesazovat ; přepravovat, převážet, přenášet, převádět, přeplavovat ; odevzdávat, dávat, předávat, podávat, přenechávat, svěřovat ; pouštět, vpouštět ; přejít, nevšimnout si, minout ; projít, přestát ; prožít, strávit

Gratulor

blahopřát, přát si štěstí

Iusta altitudo

náležitá výška

Babtisma

křest (obvyklejší tvar baptisma, takto např. Durand)