Canebatio

Význam: (Fournier I, 337)

Další latinský slovník

At

ale, však, avšak

Ad multam noctem

když již noc postoupila

Dominus

Pán (o Ježíši), Hospodin (o trojjediném Bohu či Bohu Otci ; takto velmi často Vg.)

Gallia ulterior

zaalpská Galie

Iracundia

prchlivost

Commutatio

obrat, převrat