Custodes silvae

Význam: lesníci

Další latinský slovník

Iure iurando inter se sanxerunt

přísahou se ve spolek zavázat

Tonitruum

hrom

Impudentia

drzost, troufalost ; neúmyslnost ; neprozřetelnost, neprozíravost ; nevědomost, neznalost ; nerozumnost

Prout

podle toho jak, jak, jakož

Ter

třikrát

Consulatus

konzulát