Florencia

Význam: Florencie

Další latinský slovník

Abscido

odřezávat, odříznout, uříznout, vyříznout, přeříznout ; ustřihnout ; odtít, utít, useknout ; oddělovat, rozdělovat ; odlučovat, odnímat

Abdo

skrýt, ukrýt se

Error

blud

Oportet

má se, sluší se

Acquiesco

přijmout (radu), uposlechnout

Defectus

odpadnutí, odboj ; ubývání, úbytek ; vysílení ; nedostatek ; zatmívání (slunce) ; neduh (DZ ex Moneta 282a)