Imo

Význam: (neklas. pro immo)

Další latinský slovník

In effigie

obrazně (popravit někoho obrazně, např. spálit jeho vyobrazení)

Inopinans

nic netušící

Redimo

najmout, pronajmout, vykoupit

Jampridem

již dříve

Consequenter

náležitě, důsledně, stejným způsobem ; následně, potom

Adaequo

vyrovnat se, stačit