Videor

Význam: uznávat za vhodné

Další latinský slovník

Albania

Skotsko

Triticum

pšenice

Somnus

spánek, sen

Discessus

odchod

Secure

bezstarostně, klidně ; bez nebezpečí, bezpečně

Cratis

proutí, roští