Volgus

Význam: lid, nižší lid

Další latinský slovník

Subruo

podrýt, podbourat

Namque

opravdu, zajisté, ano ; neboť, vždyť, tak například

Clam

tajně

Olim

dříve (v některých kontextech vhodné, např. RS 58:15)

Tunc

(MLLM nic)

Aequus

rovný, správný