Festine

Význam: (adv.) spěšně, nakvap

Další latinský slovník

Maturesco

zrát, uzrát, dozrát

Insolitus

nepřivyklý čemu, neuvyklý čemu, neznající co ; neobvyklý, nezvyklý, neznámý, cizí ; neobyčejný, zřídkavý, řídký, vzácný, kromobyčejný

Deffinitivus

konečný, definitivní

Vocito

jmenovat, nazývat, říkat komu jak, prohlašovat koho za koho ; povykovat, křičet

Tripe(a)rtitus

rozdělený ve tři části

Anno incarnati verbi

roku X od Vtělení Slova