Auallonia

Význam: Avalon

Další latinský slovník

Otiose

nadarmo, zbytečně, zbůhdarma

Interdiu

ve dne, přes den

Tango

dojít, dostoupit, dospět, vstoupit, vkročit, vystoupit, dostat se k čemu ; přistát (o lodi) ; dát se do čeho, začít co, zabývat se čím ; zažít, pocítit (pas.) ; dojmout, jímat, pohnout ; zachvátit, jímat, zasáhnout ; vynořit se, vyvstat (zejm. o myšlence)

Inter alia

mimo jiné

Diutius

dlouho, déle, dost dlouho, příliš dlouho

Reina

královna