Aufugio

Význam: uprchnout

Další latinský slovník

Detestor

proklít

Sigillifer

strážce pečeti

Angustiae

úžina

Quid

co, jak, proč

Commendo

odevzdávat se (k ochraně), svěřovat se

Egregius

obzvláštní