Aufugio

Význam: uprchnout

Další latinský slovník

Par iuris libertatisque conditio

stejná míra práva a svobody

Sector

honit se

Cessare + inf.

přestat dělat co, přestat s čím

Purus

čistý (i přen.) ; bezvadný, neznesvěcený ; bezúhonný, poctivý, nevinný, cudný ; čistý, jasný (o obloze) ; očistný ; holý, prázdný, volný ; prostý čeho, bez čeho, svobodný od čeho ; čistý, ryzí, správný (o slohu) ; prostý, jednoduchý

Insinno

vedrat se, vniknout, vsunout

Dolosus

lstivý