Aufugio

Význam: uprchnout

Další latinský slovník

Mundialis

světský, pozemský

Expers

prostý čeho, nemající co, nedisponující čím

Apoplexia

mrtvice

Cellare

zásobárna

Etsi

ačkoliv

Heretica pravitas

kacířská zvrácenost (obecné označení hereze polemiky, inkvizitory apod.)