Curia

Význam: dvorec

Další latinský slovník

Praeterquam

kromě, mimo, vyjma, s výjimkou

Supradictus

svrchu řečený, výše zmíněný

Infirma

nemocná

Cautio

obezřetnost ; záruka, ujištění

Lanterna

svítilna, lampa

Cursus

běh, směr