Ligonizator

Význam: (Pražák nic, MLLM přímo nic, viz "ligonizo" ; několik překladů udává "hrobník", ale dle ligonizo se zdá, že by mohlo jít i o "kopáče")

Další latinský slovník

Iacobus

Jakub, Jákob

Quaestus pecuniae

peněžitý zisk

Congero

spojit se

Suppeto

stačit

Ephippium

sedlo, čabraka

Vergogretus

vykonavatel soudu