Trini

Význam: trojí, tři

Další latinský slovník

Placentia

Placentia, dnešní Piacenza

Transfigo

probodnout, proklát

Monitio

napomenutí

Faber cultellorum m.

nožíř, výrobce nožů

Lignum prohibitum n.

zakázaný strom

Anima

duše