Proditor

Význam: zrádce, udavač

Další latinský slovník

Partim

částečně, dílem, zčásti ; někteří... (zatímco jiní...)

Vel circa

nebo tak nějak (časté při udávání času v inkvizičních záznamech)

Aridum

sucho, souš, suchá země

Utilitates praebere (alci)

prokázat platné služby komu

Remus

veslo

Novus

nový