Festivo

Význam: slavit, světit (slavnost)

Další latinský slovník

Nuntius

poselství, zpráva

Verba precantia

modlitba, prosba

Adalbertus

Vojtěch

Servicium

služba ; otroctví, otrocký stav, otrocká služba ; jho, jařmo, poroba, poddanství ; otroci, otrocká třída

Katerina

(antroponym.) Kateřina (Castanet 159)

Dispensatio

rozvažování, odvažování ; rozdělování, vyplácení (peněz) ; správa, spravování, finanční správa ; rozdělování ; řízení, správa