Sutor

Význam: švec, obuvník

Další latinský slovník

Ex communi consensu

podle všeobecného snesení

Aries

trám

Sicut supradictum est

jak se praví výše, jak se píše výše

Commeatus

dovoz

Iuventus

mládež

Primum

nejprve